تصویر حلقه چهار گوش زاماک

حلقه چهار گوش زاماک

کاربرد برای حلقه های کیف ، کفش و پوشاک __ جنس سرب__ رنگ بندی به دلخواه مشتری

تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد