پلاک

کله ببر پایه دار

وزن:1.60 گرم __ طول:1.6 سانتیمتر __ عرض:1.5 سانتیمتر __

تماس بگیرید

کله عقاب پایه دار

وزن:2 گرم __ طول:1.4 سانتیمتر __ عرض:1.4 سانتیمتر __

تماس بگیرید

پلاک کله ببر 4 گوش

وزن:7.60 گرم __ طول:2.8 سانتیمتر __ عرض:2.8 سانتیمتر __

تماس بگیرید

مارک ویزا پرچی

کاربرد برای کیف __ جنس سرب __ تک رنگ

تماس بگیرید

مارک تیمبرلند پایه دار

کاربرد برای پوشاک ،کیف ، کفش __ جنس سرب __ در رنگ های ( زرد قلم ،دودی ) __

تماس بگیرید

پلاک اسب آبی 2 پایه

کاربرد برای پوشاک ،کیف ، کفش __ رنگ دودی __ نگین شیشه ای __ جنس سرب

تماس بگیرید