پلاک

مارک پایه دار ایس ایس

وزن:9.40 گرم __ طول:5.2 سانتیمتر __ عرض:4.1 سانتیمتر __ رنگ ثابت __یراق__یراق پوشاک __پوشاک __یراق کیف __کیف__

تماس بگیرید

فیلیپ پلین 2 پایه

وزن:2.60 گرم __ طول:1.6 سانتیمتر __ عرض:2.4 سانتیمتر __کاربرد برای پوشاک ،کیف ، کفش __ جنس سرب __ در رنگ های ( نیکل ،طلایی ،زرد قلم ،دودی ) __

تماس بگیرید

پلاک باد بزنی

وزن:9.10 گرم __ طول:3.3 سانتیمتر __ عرض:3.3 سانتیمتر __

تماس بگیرید

پلاک کله اسب

وزن:6.50 گرم __ طول:3.8 سانتیمتر __ عرض:3 سانتیمتر __

تماس بگیرید

پلاک روباه 2 پایه

کاربرد برای پوشاک ، کفش __ جنس سرب __ نگین شیشه ای __ در رنگ زرد __

تماس بگیرید

پلاک اسب آبی 2 پایه

کاربرد برای پوشاک ،کیف ، کفش __ رنگ دودی __ نگین شیشه ای __ جنس سرب

تماس بگیرید