گل پایه دار

انگشتری 2 پایه نگین دار

کاربرد برای یراق پوشاک ، کیف و کفش زنانه __ جنس سرب __ نگین شیشه ای __ در رنگ های ( طلایی ، نیکل )

تماس بگیرید

گل پایه دار هرمی

کاربرد برای پوشاک ، کیف و کفش __ جنس سرب__ رنگ دودی

تماس بگیرید

گل پایه دار گرد مغناطیسی

کاربرد برای پوشاک ، کیف و کفش __ جنس سرب __ فقط در رنگ زرد قلم

تماس بگیرید

گل پایه دار طرح نرده

کاربرد برای پوشاک ، کیف و کفش __ جنس سرب __ در چهار رنگ اصلی ( نیکل ، زرد قلم، طلایی و دودی )

تماس بگیرید

گل پایه دار خطی ساده

کاربرد برای پوشاک ، کیف و کفش __ جنس سرب __ تک رنگ

تماس بگیرید

گل پایه دار جُغد

02107005

02155583108

تماس بگیرید